Feltengård

Feltengård, der ligger nord for Hadsten, modtager affald fra ejerkommunen Favrskov.

Affaldet kommer fra områdets virksomheder og genbrugsstationer. Når affaldet kommer til affaldscenteret, bliver det vejet, og det bliver kontrolleret med hensyn til korrekt sortering.

Personalet på affaldscenteret er ansvarlige for den daglige drift, og kan i åbningstiden kontaktes på pladsens telefon.

Deponering af affald på Feltengård følger en fastlagt plan – pladsen er opdelt i etaper.

Der er regler for, hvor på pladsen de enkelte typer affald skal tippes af. Dette sker for at sikre den mest rationelle drift af pladsen – og for at sikre nøjagtig viden om affaldet for fremtiden.

Når pladsens etaper er fyldt op, skal der dækkes af med grus, jord og muld, og området bliver beplantet med buske og træer.

Bestyrelse

Hils på vores altid venlige og imødekommende medarbejdere

Læs mere

Miljøpolitik

Feltengård i/s har underskrevet RenoSam's (nu Dansk Affaldsforening) miljøcharter og har formuleret sin miljøpolitik med udgangspunkt i dette.

Læs mere

Her finder du os

Vi glæder os altid over et besøg. Her kan du se hvor nemt du finder os.

Læs mere

Prisliste 2020

Her finder du vores aflæsningstakster for 2020.

Læs mere