Du kan aflevere følgende typer affald

Industriaffald
Rent lossepladsaffald som f.eks. mineraluld, PVC og trykimprægneret træ samt sammensatte produkter, som ikke kan skilles ad, skal køres direkte på deponiet.

Læs med blandet affald - herunder brændbart affald - bliver omdirigeret til sorteringshallen, hvor affaldet mod betaling af ekstra gebyr vil blive sorteret.

Asbest affald
Det er igen muligt at aflevere asbestaffald på Feltengård.

Affaldet må kun indeholde bundet asbest eller asbestfibre, der er bundet af et bindemiddel eller indpakket i plast. Knækkede plader emballeres i plast inden deponering.

Private henvises til Hinnerup Genbrugsplads hvor det er muligt at aflevere mindre mængder asbest.

For større mængder kontaktes en vognmand der kan køre affaldet til Feltengård. Du kan læse mere i folderen om aflevering af asbest på Hinnerup Genbrugsplads her.

Bygningsaffald
Blandet bygningsaffald vil blive omdirigeret til sorteringshallen, hvor affaldet mod betaling af ekstra gebyr vil blive sorteret.

Rene murbrokker og tegl er genanvendelige produkter og bør derfor afleveres til et genknusningsanlæg.

Haveaffald
Rent haveaffald i form af grene, blade m.m. kan modtages på komposteringspladsen. Her lægges det i miler, og efter komposteringen køres det til genbrugsstationerne eller afsættes direkte fra Feltengård.

Pr. 1. januar 2016 må der ikke længere afleveres haveaffald fra erhvev på Feltengård. Der må stadig afleveres haveaffald fra offentlige institutioner såsom kirker mv.

Storskrald
Læs med blandet affald fra oprydninger (fra boligforeninger, dødsboer o.lign.) bliver omdirigeret til sorteringshallen, hvor affaldet mod betaling af ekstra gebyr vil blive sorteret.