Afregning af ren jord sker fra og med 1. marts efter antal aksler

  • Aflæsningstaksterne for 2023

    Få et overblik over taksterne i vores prisliste for 2023

    Klik her
  • Registrering hos Miljøstyrelsen

    Husk at registrere dig som transportør i det centrale Affaldsregister hos Miljøstyrelsen, hvis du kører med affald.

    Læse mere

Prisliste 2023

Her finder du vores aflæsningstakster for 2023.

Læs mere

Deponiaffald

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes.

Læs mere

Aflevering af jord

Aflever dit jord på Feltengård.

Læs mere