OBS - Komposteringspladsen lukker 30. juli 2021

  • Aflæsningstaksterne for 2021

    Få et overblik over taksterne i vores prisliste for 2021

    Klik her
  • Registrering hos Miljøstyrelsen

    Husk at registrere dig som transportør i det centrale Affaldsregister hos Miljøstyrelsen, hvis du kører med affald.

    Læse mere

Prisliste 2021

Her finder du vores aflæsningstakster for 2021.

Læs mere

Deponiaffald

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes.

Læs mere

Aflevering af jord

Aflever dit jord på Feltengård.

Læs mere