Alle aktiviteter er nedlukkede på Feltengård

Prisliste 2023

Her finder du vores aflæsningstakster for 2023.

Læs mere

Deponiaffald

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes.

Læs mere

Aflevering af jord

Aflever dit jord på Feltengård.

Læs mere