Bestyrelse

Feltengårds øverste myndighed er bestyrelsen. Hver af de tilsluttede kommuner vælger et bestyrelsesmedlem. Favrskov Kommune vælger dog 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene medlem vælges som formand.

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen består af følgende personer

Anders G. Christensen

Formand
(Favrskov - V)

apc@favrskov.dk

Finn Sander Jensen

Næstformand
(Skanderborg - A)

finn.sander.jensen@skanderborg.dk

Søren Frandsen

(Favrskov - F)

soef@favrskov.dk