Miljøpolitik

Feltengård i/s har underskrevet RenoSam´s (nu Dansk Affaldsforening) miljøcharter og har formuleret sin miljøpolitik med udgangspunkt i dette.

Feltengård i/s vil arbejde med at

 • Anvende miljø- og kvalitetsmål på linje med det økonomiske
 • Arbejde systematisk og planlagt med miljøpåvirkninger fra alle affaldshåndteringsaktiviteter
 • Opstille miljømæssige nøgletal for virksomhedens samlede aktiviteter og dokumentere den faktiske miljøbelastning over tid
 • Uddannelse til at udføre deres opgaver
 • Tilgodese en arbejdsmiljømæssig høj standard i alle aktiviteter


Miljømål

På baggrund af de væsentligste miljøforhold arbejder Feltengård i/s efter følgende overordnede miljømål, hvor vi vil

 • Mindske miljøbelastningen fra stoffer i affaldet. Dette skal ske ved at
 • Minimere risikoen for spredning af miljøskadelige stoffer til omgivelserne ved driftsoptimeringer
 • Skabe tilstrækkeligt viden og datagrundlag, hvor dette mangler, for at kunne træffe de rigtige miljøforanstaltninger
 • Udnytte ressourcerne i affaldet bedre. Dette skal ske ved at
 • Sikre større genanvendelse af affaldet
 • Skabe tilstrækkeligt viden og datagrundlag, hvor dette mangler, for at kunne træffe de rigtige miljøforanstaltninger
 • Begrænse ressourceforbruget mest muligt. Dette skal ske ved at
 • Opnå ressourcebesparelser på forbruget af udvalgte ressourcer

De væsentligste miljøforhold

De væsentlige miljøforhold ved Feltengårds virksomhed optræder direkte ved driften af deponiet.
Vi har vurderet de vigtigste miljøforhold til at være

 • Vilkår i miljøgodkendelser
 • Udledninger til luft fra deponigas
 • Perkolat fra deponi
 • Forbrug af brændstof til driften
 • Forbrug af el til administration og gasmotor
 • Forbrug af varme til rumopvarmning
 • Forbrug af vand til sanitære formål
 • Forbrug af kemikalier
 • Støj
 • Støv
  lugt