Deponiaffald

Deponiet på Feltengård er lukket pr. 31/12-2020.

Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune har pr. 1. januar 2021 indgået en samarbejdsaftale med Reno Djurs.

Favrskov Kommune kan nu anvise deponeringsegnet affald med oprindelse i Favrskov Kommune til deponering på Glatved deponi.

For flere oplysninger vedr. deklarering af deponiaffaldet henvises til Reno Djurs hjemmeside:

http://www.renodjurs.dk/erhverv