Regulativ for erhvervsaffald i Favrskov Kommune

Der er fastsat nogle retningslinjer for håndtering af affald fra virksomheder i Favrskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Du finder retningslinjerne her.

Deponiaffald

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes.

Læs mere

Rapporter

Her finder de seneste regnskaber og årsberetninger i PDF.

Læs mere