Når du kører med deponeringsegnet affald

Alt deponeringsegnet affald der afleveres på Affaldscenter Feltengård skal deklareres før det kan afleveres.

Det er affaldsproducenten, der skal deklarere affaldet. Affaldsproducenten er den person eller virksomhed hvorfra affaldet stammer og altså ikke den enkelte vognmand.

Det er affaldsproducentens ansvar, at det affald der bliver afleveret til behandling stemmer overens med det, der er angivet i deklarationen.

Deponeringsegnet affald kan kun modtages på affaldscentret, hvis der ved ankomsten er en godkendt affaldsdeklaration på affaldet. Med andre ord afviser vi læs med deponeringsegnet affald, der ikke er deklareret på forhånd. Dette gør vi, da vi ellers ikke kan sikrer at det affald der afleveres kan behandles forsvarligt, til glæde for både miljø og din sikkerhed!

Udfyld og indsend deklarationen nedenfor.

Vi har lavet en folder hvor du kan læse mere om deklarering af deponeringsegnet affald. Hent den her

 

Når du kører med deponeringsegnet affald

Hvis du transporterer affald, så skal du være registreret som transportør i Det Centrale Affaldsregister hos Miljøstyrelsen.

Hvis du transporterer affald, så skal du være registreret som transportør i Det Centrale Affaldsregister hos Miljøstyrelsen. Det kan du læse mere om her.

En transportør afhenter affald og kører det til et godkendt behandlingsanlæg. Det er affaldsprodcentens ansvar, at affaldet er sorteret og behandlet korrekt, og at du kan fremvise en udfyldt deklaration, når du afleverer det.

En indsamler kan overtage affaldsproducentens ansvar for affaldet, også i forhold til, at affaldet bliver afleveret sammen med en korrekt udfyldt affaldsdeklaration. Læs mere her.

Affaldsproducent


Transportør


Affald

Det oplyses, om det forventes, at der fremover kommer leverancer af lignende affald.
Oplysning om, hvilken affaldstype, der er tale om.
Affaldsklasse afkrydses.
Vælg venligst detaljeret EAK-kode
Marker de relevante.
Det noteres, i hvilken arbejds- eller produktionsproces affaldet opstår, fx ved produktion af møbler, nedrivning eller reparation af hus osv.
Her angives, hvilke råmaterialer, der indgår i affaldet og i forbindelse med hvilken produktion, affaldet fremkommer.
Her angives, hvilke råmaterialer, der indgår i affaldet og i forbindelse med hvilken produktion, affaldet fremkommer.
Her angives, hvilke råmaterialer, der indgår i affaldet og i forbindelse med hvilken produktion, affaldet fremkommer.
Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. Hvis affaldet er forbehandlet markeres anvendt forbehandling.
Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.
Hvis læsset indeholder dele til genanvendelse eller nyttiggørelse så skal dette noteres her.
Hvis anlægget skal træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med aflevering af affaldet, så skal det noteres her (fx lugt- eller støvgener).
Hvis anlægget skal træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med aflevering af affaldet, så skal det noteres her (fx lugt- eller støvgener).
Hent


Formularen er ikke sendt medmindre du har fået en bekræftelse her på siden.

Registrering hos Miljøstyrelsen

Hvis du transporterer affald, så skal du være registreret som transportør i det centrale Affaldsregister hos Miljøstyrelsen.

Læs mere

Konsulent

Feltengård og Favrskov Forsyning er altid klar til at hjælpe, hvis din virksomhed har spørgsmål til håndtering af affald.

Læs mere

Aflevering af jord

Aflever dit jord på Feltengård.

Læs mere